SOCIALINIO TINKLO LSDDP.LT PRIVATUMO POLITIKA

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS APSAUGOTI JŪSŲ PRIVATUMĄ

Asmens privatumo apsaugai teikiama ypatingai didelė reikšmė, todėl svarbu, kad Jūs žinotumėte, kada ir kokie duomenys renkami, kaupiami, saugomi bei kaip panaudojami, kai apsilankote www.lsddp.lt interneto portale-socialiniame tinkle arba pateikiate mums savo asmens duomenis kitu būdu.

Esame Lietuvos socialdemokratų darbo partija, registruota Lietuvos Respublikoje Vilniuje, įm. kod. 304826119, V.Kudirkos g. 20-20, LT-01113 Vilnius, el. paštas: info@lsddp.lt, kuri yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.

Ši privatumo politika, skirta jums susipažinti su informacija apie lsddp.lt socialinį tinklą, socialinio tinklo registruotų naudotojų asmens duomenų rinkimo, saugojimo bei tvarkymo taisyklėmis, bendravimo galimybėmis, publikuojamo turinio panaudojimu. Mes rekomenduojame perskaityti šią privatumo politiką ir naudoti ją, kad padėtume priimti pagrįstus sprendimus.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės yra taikomos visiems asmenims. Mes esame pasiryžę apsaugoti jūsų privatumą. Naudodamiesi šiuo interneto portalu-socialiniu tinklu sutinkate tvarkyti savo asmens duomenis, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje.

SĄVOKOS

Asmens duomenys  – bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu.
Apdorojimas  – bet kokia operacija ar operacijų rinkinys, atliekamas, naudojant Asmens duomenis arba Asmens duomenų rinkinius.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

Mes (didžiosiomis raidėmis, ar ne)  – Lietuvos socialdemokratų darbo partija.

DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI

Mes žadame laikytis šių duomenų apsaugos principų:

 • Apdorojimas yra teisėtas, teisingas ir skaidrus. Prieš apdorojant asmens duomenis, visada atsižvelgiame į jūsų teises. Mes suteiksime jums informaciją apie duomenų apdorojimą pagal prašymą.
 • Apdorojimas ribojamas tikslu. Mūsų veikla atitinka tikslą, dėl kurio renkami Asmens duomenys.
 • Mes renkame ir tvarkome tik minimalų asmens duomenų kiekį, būtiną mūsų veiklos tikslui įgyvendinti.
 • Apdorojimas ribojamas laikotarpiu. Jūsų asmens duomenys nebus saugomi ilgiau, nei reikia.
 • Mes stengsimės užtikrinti duomenų tikslumą.
 • Mes padarysime viską, kad užtikrintume duomenų vientisumą ir konfidencialumą.

 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas turi šias teises:

 1. Teisė į informaciją – turite teisę sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis esame sukaupę, iš kur jie gauti, kodėl ir kokiu tikslu yra tvarkomi.
 2. Teisė į prieigą – turite teisę naudotis duomenimis, surinktais iš jūsų/apie jus, įskaitant Jūsų teisę prašyti ir gauti surinktų asmeninių duomenų kopiją.
 3. Teisė į ištaisymą – turite teisę prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ir netikslius duomenis.
 4. Teisė ištrinti – turite teisę prašyti ištrinti sukauptus asmens duomenis apie Jus.
 5. Teisė apriboti apdorojimą – turite teisę prašyti apriboti Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą.
 6. Teisė prieštarauti apdorojimui – turite teisę prašyti nustoti apdoroti sukauptus Jūsų asmens duomenis.
 7. Teisė pateikti skundą – susisiekite su mumis el. pašto adresu info@lsddp.lt, jei manote, kad Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos.
 8. Teisė gauti priežiūros institucijos pagalbą –  turite teisę gauti Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pagalbą arba pateikti skundą nurodytai institucijai.
 9. Teisė atsisakyti sutikimo – turite teisę atšaukti bet kokį sutikimą tvarkyti jūsų asmeninius duomenis.

Jei norite gauti informaciją apie surinktus Jūsų asmens duomenis ar kreiptis dėl neteisingų, neišsamių ar netikslių duomenų tvarkymo ir prašyti ištaisyti ar ištrinti, siųskite mums užklausą el. pašto adresu: info@lsddp.lt laiško antraštėje nurodydami “Užklausa dėl asmens duomenų tvarkymo”.

DUOMENYS, KURIUOS RENKAME APIE JUS

Kai Jūs apsilankote ar registruojatės lsddp.lt socialiniame tinkle arba kreipiatės į mus, prašydami suteikti informaciją arba suteikiate mums leidimą Jūsų pateiktus duomenis naudoti, pažymėdami atitinkamą pasirinkimą, mes renkame:

 • Jūsų vardą/pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą;
 • vartotojo vardą ir slaptažodį;
 • IP adresą, aplankytojo puslapio adresą, ankstesnio puslapio adresą, datą ir laiką, naršyklės tipą ir versiją;
 • gautų bei išsiųstų pranešimų turinį, susirašinėjimų istoriją.

 

KAIP MES SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Užtikriname, kad visi Jūsų duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus tiesiogiai taikomus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius Europos Sąjungos  teisės aktus, taikant reikiamas organizacines ir technines priemones skirtas apsaugoti Jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, taip pat nuo neteisėto tvarkymo veiksmų.

Visa registruoto vartotojo pateikta informacija yra saugoma socialinio tinklo administratoriaus duomenų bazėje, kurią administruoja socialinio tinklo administratorius arba jo įgalioti asmenys.

Mes darome viską, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų saugūs, naudodami saugius protokolus bendravimui ir duomenų perdavimui.

Socialinio tinklo vartotojai iš savo pusės tai pat įsipareigoja užtikrinti skelbiamo turinio saugumą ir atitikimą reikalavimams:

• nesiųsite ar kitaip nepateiksite neleistinų komercinių pranešimų (pvz., šlamšto);

• neprašysite prisijungimo duomenų prie kito asmens paskyros;

• saugosite savo slaptažodį, neleisite bet kam kitam prisijungti prie jūsų paskyros ir neatliksite jokių kitų veiksmų, galinčių pakenkti jūsų paskyros saugumui;

• neišsiųsite virusų ar kito kenksmingo kodo;

• nebandysite įžeisti, priekabiauti ar įbauginti kitų socialinio tinklo narių;

• be mūsų leidimo nenaudosite jokių automatinių priemonių (pvz., informaciją renkančių robotų, vorų ar  kitokių neleistinų skreperių);

• nepublikuosite jokių asmens tapatybės dokumentų ar konfidencialios finansinės informacijos;

• nenaudosite šio socialinio tinklo bet kokiam neteisėtam, klaidinančiam, kenkėjiškam ar diskriminaciniam veiksmui atlikti.

KAM ATSKLEIDŽIAMI JŪSŲ DUOMENYS?

Kadangi vertiname jūsų privatumą, mes ėmėmės visų būtinų atsargumo priemonių, atitinkančių ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, kad Jūsų asmens duomenys nebūtų perduodami trečiosioms šalims be jūsų sutikimo. Be sutikimo duomenys galėtų būti perduoti tik atsakant į teismo arba valstybės institucijų prašymus ir tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.

KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS IR INTERNETINIO STEBĖJIMO PROGRAMAS

Siekdamas optimizuoti socialinio tinklo veiklą bei supaprastinti naudojimąsi socialinio tinklo aplinka, Administratorius kiekvieno registruoto tinklo vartotojo apsilankymo metu naudoja slapukus (angl. „cookies“). Po kiekvieno apsilankymo registruotas naudotojas gali pašalinti socialinio tinklo slapukus per savo naršyklę.

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą išmanųjį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną, o dauguma naršyklių nustatyti taip (pvz., naudoti naršyklės anoniminį nustatymą vadinamą “Inkognito” “Chrome”, “InPrivate” “Internet Explorer”, “Privatus naršymas” “Firefox” ir “Safari” ir t.t.), kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų socialinis tinklas naudoja „Google Analytics“, „Google Inc“ interneto analizės tarnybos paslaugą, remiantis slapukų naudojimu. Jūsų kompiuteryje saugomas „Google Analytics“ slapukas leidžia analizuoti, kaip naudojatės mūsų portalu. Slapuko sukurta informacija apie tai, kaip naudojatės šiuo portalu, paprastai yra perkeliama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma. Ši svetainė naudoja „Google Analytics“ su plėtiniu „anonymizeIp“, kad būtų galima anonimizuoti IP. Tai užtikrina, kad Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose EEE susitarimo šalyse narėse „Google“ sutrumpina jūsų IP adresą, kad būtų išvengta bet kokių tiesioginių asmeninių nuorodų.Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas perduodamas „Google“ serveriui JAV ir sutrumpinamas ten. Šios svetainės operatoriaus pavedimu „Google“ naudos šią informaciją, kad įvertintų jūsų naudojimąsi šia svetaine, kad sukurtų ataskaitas apie svetainės veiklą ir teiktų su interneto naudojimu susijusias paslaugas svetainės operatoriui. „Google Analytics“ išsiunčiamo jūsų naršyklės IP adreso negalima sujungti su kitais „Google“ duomenimis 

 

SOCIALINIŲ ĮSKIEPIŲ NAUDOJIMAS

Socialiniame tinkle lsddp.lt naudojami socialiniai įskiepiai („Plug-ins“) iš socialinio tinklo facebook.com, kurį valdo „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV („Facebook“). Šie įskiepiai yra pažymėti „Facebook“ logotipu arba fraze „Facebook socialinis papildinys“. Kai Registruotas socialinio tinklo vartotojas prisijungia prie mūsų svetainės puslapio, kuriame yra socialinis papildinys, naršyklė sukuria tiesioginį ryšį su „Facebook“ serveriais. Iskiepio turinį „Facebook“ perduos tiesiai į registruoto socialinio tinklo vartotojo naršyklę ir vėliau integruos jį į svetainę.

Platesnei informacijai apie duomenų rinkimo tikslą ir apimtį, tolesnį „Facebook“ duomenų apdorojimą ir naudojimą, taip pat apie teises ir pasirinktinius privatumo nustatymus, žr. „Facebook“ privatumo politiką Facebook privacy policies.

Jei Registruotas socialinio tinklo vartotojas nenori, jog „Facebook“ per tinklalapį rinktų informaciją, prieš naudodamiesi interneto portalu, atsijunkite iš savo „Facebook“ paskyros.

 

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jei turite klausimų dėl savo asmeninių duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis el. pašto adresu: info@lsddp.lt, mes visuomet mielai Jums padėsime.

 

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Privatumo ir slapukų politikos papildymai ar pakeitimai publikuojami www.lsddp.lt interneto portale skyriuje: Privatumo politika ir įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami interneto portale.

Rekomenduojame periodiškai apsilankyti www.lsddp.lt interneto portale ir susipažinti su naujausia Privatumo ir slapukų politikos versija.

www.lsddp.lt interneto portalo privatumo ir slapukų politika paskutinį kartą atnaujinta 2020-04-14.