LSDDP PROGRAMA

PARTIJOS ĮSTATAI

➥ PARTIJOS PIRMININKAS

PARTIJOS VALDYBA

MŪSŲ FRAKCIJA SEIME

MŪSŲ ATSTOVAI SAVIVALDOJE

 

Gediminas Kirkilas

Partijos pirmininkas

Gediminas Kirkilas gimė 1951 m. rugpjūčio 30 d. Vilniuje, mokytojos ir ryšių inžinieriaus šeimoje, užauginusioje septynis vaikus. 1969 m. baigė Vilniaus 23-ąją vidurinę mokyklą, vėliau, 1969-1972 m., atliko privalomąją karinę tarnybą.

Nuo 1972 m. iki 1978 m. dirbo Paminklų restauravimo treste auksavimo, lipdybos, marmuro restauratoriumi, nuo 1974 m. mokėsi Vilniaus pedagoginiame institute Lietuvių kalbos ir literatūros fakultete. Teko dirbti restauravimo darbus Šv. Jono, Šv. Kazimiero, Visų šventųjų bažnyčiose, Pažaislio vienuolyne, Verkių dvare, Liaudies buities muziejuje, restauravo kitus architektūros, istorijos paminklus.

1982 m. Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje baigė politikos mokslus. Algirdui Brazauskui tapus LKP CK pirmuoju sekretoriumi ir vėliau, atsiskyrus nuo Maskvos, dirbo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputato A. Brazausko padėjėju.

Nuo 1992 m. renkamas į Lietuvos Respublikos Seimą, išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu šioms kadencijoms: 1992—1996; 1996—2000; 2000—2004; 2004—2008; 2008—2012; 2012—2016 m. 2016 m. tapo naujai išrinkto Seimo Pirmininko pavaduotoju. Šiuo metu yra LR Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas.

Politinę karjerą Nepriklausomybė laikotarpiu žymi 1990 m., kai G.Kirkilas, steigiamajame Lietuvos demokratinės darbo partijos suvažiavime buvo išrinktas pirmininko pavaduotoju. LDDP pirmininko pirmuoju pavaduotoju dirbo ir 1991-1996 m. 1993 m. laikinai ėjo šios partijos pirmininko pareigas. 1996–2001 m. – LDDP Prezidiumo narys. Nuo 2001 m. sausio 27 d. – Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas (LSDP nariu laikomas nuo 1990 m.).

LR Seime 1992–1996 m. buvo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, 1993–1996 m. – Užsienio reikalų komiteto narys, Seimo delegacijos Šiaurės Atlanto Asamblėjoje (NATO Parlamentinė Asamblėja) pirmininkas. Vienas iš Lietuvos nacionalinio saugumo koncepcijos (patvirtinta 1996 m.) kūrėjų: 1993–1996 m. vadovavo Respublikos Prezidento sudarytai darbo grupei parengti Lietuvos nacionalinio saugumo koncepciją.

Nuo 2000 m. spalio 24 d.. iki 2001 m. liepos 11 d. – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys. 2001 m.  – Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, nuo 2001 m. liepos – Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas.

2012-2003 m. Prezidento Valdo Adamkaus įgaliotas Kaliningrado deryboms, vėliau G.Kirkilui suteiktas Nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus rangas.

2006–2008 m. buvo Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas. 

2007 m. gegužės 19 d. XXVIII-ojo socialdemokratų partijos suvažiavimo metu buvo išrinktas partijos vadovu, pakeitęs ilgametį lyderį A. Brazauską.

2017 m. lapkritį kartu su kitais 7 partijos nariais pasitraukė iš Lietuvos socialdemokratų darbo partijos ir 2018 m kovo 24 d. su kolegomis įkūrė naują socialdemokratinę partiją – Lietuvos socialdemokratų darbo partiją.